Disclaimer

Disclaimer voor websitevergelijker.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van websitevergelijker.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Lead Your Way BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Websitevergelijker.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Websitevergelijker.nl.

Geen garantie op juistheid

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze teksten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Websitevergelijker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Op deze website beschrijven wij reviews over websitepakketten. Die reviews zijn onze persoonlijke meningen, gebaseerd op onze ervaringen met de verschillende systemen. Aan die meningen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Websitevergelijker.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van websitevergelijker.nl op deze pagina.

Affiliate disclaimer

Op deze website kom je affiliate links tegen naar de websites van de verschillende websitepakketten. Als je zo'n link volgt en je koopt een websitepakket, dan ontvangen wij daarvoor een kleine vergoeding.

Die commissie of de hoogte ervan, is van geen invloed op onze reviews. Wij zoeken zelf de websitepakketten uit die we willen vergelijken, schrijven een beoordeling, en gaan achteraf op zoek naar de mogelijkheid van een betaalde link. Gaat een betreffende partij niet akkoord met ons oordeel, dan ontvangen we geen commissie. En dat vinden we prima.

Transparantie

We vinden transparantie belangrijk. Lead your Way BV is vrienden met Tijdvooreensite. Dat beïnvloedt ons in deze mate, dat we van mening zijn dat het websitepakket van Tijdvooreensite een plaats mag hebben tussen de andere websitepakketten. 

Alle teksten en reviews op deze website hebben we echter laten samenstellen door een onafhankelijke tester en copywriter. De connectie tussen Lead Your Way BV en Tijdvooreensite is niet van invloed geweest op het inhoudelijk oordeel over het websitepakket van Tijdvooreensite.

Privacy

Op deze website gebruiken we cookies. Je kunt er meer over lezen in ons privacystatement.